Noen fakta om fisk

2. episode i den utrolige gullfiskhistorien

Dette har skjedd:

Gullfisken hadde altså vist tendenser til å kommunisere med mennesker. Deretter har den gjort ett eller annet om natten, som endte med det ulykkelige utfallet at den datt eller spratt ut av bollen sin. Likevel har den overlevd på oksygen fra luften ukjent hvor lenge.

Halvdød ble den berget tilbake i sitt rette element, og etter en rekonvalesensperiode kom den utrolig nok tilbake i fysisk form. Men snart skal vi få høre hvordan den mentalt viste adferd som må karakteriseres som sinnsykdom, i hvert fall gjennomgikk den for en fisk å regne en temmelig drøy personlighetsforandring.

 

Men først er vi nødt til å ta oss tid til å få noen fakta om fisk brakt på det rene. Redaksjonen har aldri hørt om noe lignende, og har måttet søke i vitenskapelige kilder om emnet.

 

1. Med referanse til  Keven N Laland: Learning in fishes: from three-second memory to culture; Fish and fisheries; volum 4, 3de utgave, september 2003, slås det fast at bildet av gullfisk med adferdsfleksibilitet alvorlig hemmet av den beryktede tre-sekunders-hukommelsen, er en myte. I nyere forskning blir nå fisk oppfattet som dyr med høy sosial intelligens, som manipulerer, er opptatt av sosial prestisje og har mellomfiskelige forhold. Forskere har observert at fisk benytter seg av redskaper, bygger kompliserte reir og utviser langtidshukommelse.

2. Leptin er et stoff man tidligere aldri har funnet hos fisk, men i 2005 kunne professor Tadahide Kurokawa dokumentere genet for et protein som i stor grad likner leptin i fisk, og som hos mennesker er knyttet til kroppens oppstart av kjønnsmodningsprosessen.

3. Danske forskere har vist at barn som tidligere har vært underernært, og siden får energioverskudd i kosten, kan komme tidligere i puberteten enn andre, da kroppen tar det som et signal på at det er en god tid å starte puberteten. Prosessene som startes i puberteten, er nemlig energikrevende - noe som igjen betyr at fiskekroppen må prioritere den tilgjengelige energien annerledes. Store, fysiologiske systemer i fiskekroppen forandrer seg, og i tillegg vil fisken endre adferd: Den blir mer aggressiv og krever større territorium, noe som gjør den mer stresset, og mer utsatt for skade!

Den våkne leser er nå i stand til å trekke egne konklusjoner. Var gullfiskens aggressive adferd for å få mer mat og påfølgende uforståelige hopp ut av bollen pubertale handlinger gjort med forsett for å øke territoriet sitt?

På grunn av den merkverdige videre utviklingen i denne spooky fiskens liv - som nå snart skal avsløres, kreves det imidlertid først enda ett svar: Kan fisk også få mentale skader eller traumer av sterke opplevelser - hvilket en lang bolleløs periode for en gullfisk må ha fortonet seg?

Om fisks muligheter for mentale forstyrrelser, finner vi noen indikasjoner i Dyrevelferdsmessige konsekvenser av vaksinasjon av fisk - effekter og bivirkninger, utgitt av Havforskningsinstituttet.

Der er følgende definert: "Dyrevelferd inkluderer individets subjektive opplevelse av sin mentale og emosjonelle tilstand påvirket av positive og negative opplevelser(…)

Vi har imidlertid i liten grad kunnskap om dette gjelder fisk, men inntil videre vil dette være det man bør anvende når man skal vurdere dyrevelferdsmessige aspekter av fiskevaksinasjon."

"Når fisken har normal atferd, antar man at den har det bra, og det er omdiskutert om fisk har en bevisst opplevelse av smerte og lidelse. Nyere forskning viser dog at fisk er rikt utstyrt med smertereseptorer og nerveforbindelser til hjernen og at fisk viser langvarige atferdsmessige tegn på lidelse når de utsettes for antatt smertefulle påvirkninger og opplevelser av affektive tilstander."

 

Dermed har vi de vitenskapelige fakta på plass, og de kan det loves at vil trenges når vi i neste episode får høre mer om Crazy Fish sine spektakulære siste timer - for det kan røpes allerede nå at dramatikken får en høyst tragisk utgang.

 

Episode 3 her

Share |

Kommentarer:

Bertil 10år

Fisk i akvarium liker ikke Simpsons appelsinsaft, det vet jeg så ikke prøv det

Terje

Venter i spenning på 3. akt i den sagnomsuste gullfisken fra Bleiker.

Post en kommentar:Hva er elleve pluss åtte?

Frisk Asker - Covid 19-19 - 17.03.2021 8:41
FAOs sommerkrim - 29.04.2020 12:32
FAO med kupp på overgangsmarkedet! - 30.07.2019 19:24
Dag ansatt som fast lagleder på Frisk Asker M33 - 29.07.2019 12:28
Askermesterskapet i oldboysfotball - 07.05.2019 16:49
Frisk Asker OldGIRLS! - 05.04.2019 14:14
Know your enemy - 01.02.2019 16:46
Pass på liten og på stor - 21.09.2018 15:21
Nedrykk! - 14.09.2018 14:40
Lukten av gull! - 07.09.2018 22:27


. . . . . . . . . . . .