A fishy theory

I 3. og siste episode avsløres den ville gullfiskhistoriens etterlengtede slutt.

Hva fikk denne ulykkelige skapningen til å handle som den gjorde? Det spørsmålet brenner leseren nå temmelig sikkert etter å få høre en teori om.

På bakgrunn av de kliniske observasjoner og nyvunnen vitenskap presenteres derfor herved det avsluttende livsdrama slik det utspiller seg for vår tapre hovedperson i lys av helt oppsiktsvekkende naturvitenskapelig konklusjoner.

 

Fisken så etter forholdene ubegripelig pigg og munter ut, rent fysisk sett.

Riktignok hadde den klare avvik fra normal gullfiskadferd i det den hadde igjen av sitt energiske fiskeliv. Fra den endelig fikk hodet under vann svømte den for eksempel konsekvent baklengs. I sirkelmønster (av opplagt grunn), i bestemt, hurtig revers. For så vidt en fascinerende egenskap som i seg selv ikke sto det minste tilbake for prestasjoner av rettvendt fisk. Husets datter bemerket snusfornuftig at det evolusjonsmessig sett også var et stort fremskritt, da man jo alltid ville se om det kom noen bak seg for å spise en opp, og nettopp den observasjonen leder til vår første konklusjon:

Fisken hadde utviklet en alvorlig psykisk lidelse.

Et psykisk traume kan oppstå, ref medisinsk definisjon når "en svært ubehagelig og overveldende opplevelse strekker ut i tid"- noe det neppe er tvil om at nattens tokt måtte sies å kvalifisere som, sett med fiskeøyne. Fisken viste ved sin klare personlighetsforstyrrelse sterke symptomer på posttraumatisk stress-syndrom. Den hadde fått paranoia.

 

For det andre, hadde gullfisken opplevd store forandringer i sitt nærmiljø.

Fra sitt romslige stueakvarium ble utkastelsesbegjæringen fullbyrdet over i en tvilsom transitt-bolle av andre rang. Og en skjebnesvanger brå overgang til atskillig hardere foring, rene anabole steroider-kuren med villig påfyll av energiforsyning etter eget ønske.

Dette er omtalt i litteraturen som et varsko for fremkalling av rask og stor fysiologisk og aggressiv adferdsforandring, som leder til vårt andre faktum:

Fisken var blitt en bole-fisk.

En testosteron-bombe med kroppen full av store mengder omdannet leptin-proteiner i en livsfarlig Molotov-coctail.

 

For det tredje, dens abnorme personlighetsutvikling.

Fisken drev som sagt på med sin energiske baklengs-svømming. Det var kommet noe målbevisst over den. Som om den nå så for seg et uendelig hav hvor den frydefullt boltret seg, bare tilfeldigvis i en konstant baklengs høyresving. Etter en stund avanserte den ytterligere i repertoaret. Den la inn en fast horisontal 360-graders piruett rundt sin egen akse. Én runde rundt i bollen, og så på nøyaktig samme sted, én baklengs snurr rundt sin egen psyke, psyke kropp. Se nå, nå kommer den dit hvor den snurrer, kunne tilskuer på første rad forutsi. Den fisken var utrettelig. Stadig mer eksotisk. Og nå i et selvsikkert innarbeidet evig, ensomt synkronsvømmenummer.

3. diagnose: Fisken hadde utviklet tvangsnevrotisk angst.

Tvangshandlingene gjennom det koreografisk avanserte svømmemønsteret var det eneste som kunne gi et snev av angstdempende effekt.

 

Det er ingen andre som har en sånn gullfisk, bemerket fiskens redningsmann. Og vurdert etter standard gullfisknorm, er jeg villig til å satse mye på at det var sant. Vi hadde fått oss, eller snarere, vi hadde utviklet, et evolusjonsmessig kvantesprang på feltet akvatisk adferdsøkologi.

Men, som vi har skjønt - til en uutholdelig pris for manesjens stjerne selv.

Epilog

Gullfiskens siste tid i denne verden var et skue. Men det er overfladisk sett. Under overflaten av den underlige fremtoningen lå det en tragisk og sammensatt sjel. Fyrt opp av inkompetanse og skjødesløs behandling ble den uforskyldt et offer for uheldige omstendigheter i en årsaksrekke som drev den uunngåelig mot toalettkantens stup.

Måtte det hele være til å ta lærdom av, så det ikke var forgjeves.

The End.

 

Share |

Kommentarer:

Terje

Vaya Con Dios pescados del oro

Figo

Usted debe descansar en la paz y el agua benditas

Morioto Yabe

飲まれて、聖水...の金魚はあなたですか?

Post en kommentar:Hva er elleve pluss åtte?

Frisk Asker - Covid 19-19 - 17.03.2021 8:41
FAOs sommerkrim - 29.04.2020 12:32
FAO med kupp på overgangsmarkedet! - 30.07.2019 19:24
Dag ansatt som fast lagleder på Frisk Asker M33 - 29.07.2019 12:28
Askermesterskapet i oldboysfotball - 07.05.2019 16:49
Frisk Asker OldGIRLS! - 05.04.2019 14:14
Know your enemy - 01.02.2019 16:46
Pass på liten og på stor - 21.09.2018 15:21
Nedrykk! - 14.09.2018 14:40
Lukten av gull! - 07.09.2018 22:27


. . . . . . . . . . . .