Oldboysforvaltning

08.01.18 22:07 - Keegan
Oppsiktsvekkende analyseresultater

Det er så mange rare sammenhenger.

Og noen ganger kan en sammenheng på ett fagområde på underlig vis overføres til et helt annet, og så gir sammenhengen merkelig nok likevel en slags mening.
Andre ganger blir det ikke like lett å begripe alt.

 

Av: Frisk Asker Oldboys' avdeling for elgjakt og hobbyfilosofi, i samarbeid med Faun Naturforvaltning.

 

Gjennom analyse av fire lag i Frisk Askers Oldboysavdeling, kan man ha fått nye svar på hvordan man forvalter oldboysspillere på best mulig vis.
Ett av resultatene av store mengder data viser at det kan lønne seg å ha færre lag.

 

I flere sesonger har spillere, koner, kretskonsulenter og andre diskutert.
Morten Meland i Faun Naturforvaltning sitter nå på et unikt datamateriale.

 

Oldboysspilleren er viktig.
Han representerer kultur, store verdier og står bak mange festmåltid i Asker.
Alle ønsker en bærekraftig oldboysforvaltning, men hvordan skal man få til det?

- Analysene viser at et viktig tiltak for å sikre at oldboysspilleren blir stor, sunn og frisk, er at klubben ikke har for mange oldboyslag, sier Morten Meland.

Han er utmarkskonsulent og oldboysforvalter i Faun Naturforvaltning i Fyresdal, og sitter på et unikt datamateriale.
I flere år har Faun etter sesongslutt mottatt de utslåtte tennene fra oldboyslagene i Frisk Asker.
Sammen med tennene har de fått informasjon fra klubben om hvor oldboysspilleren har skutt, og spillerens vekt. Denne informasjonen gir en god indikasjon på hva slags kondisjon spilleren er i, hvor stor han blir og hvor produktiv han er.

- Når vi vet alt dette, gir det et godt bilde på oldboysbestanden og bestandsutviklingen i Frisk Asker, sier Meland.

Kjønnsbalanse mindre viktig

Ett av hovedtrekkene i analysene Faun har gjort, er at kjønnsbalansen i en klubb er av mindre betydning for tilstanden på oldboysbestanden enn man har trodd.

- Vi ser at man kan ha en til dels veldig skeiv kjønnsbalanse, og samtidig ha en bestand av store oldboysspillere, sier Meland.

Dette bryter med den tradisjonelle forvaltninga i mange klubber i Oslo Fotballkrets, hvor man er opptatt av å ha balanse mellom kjønnene.

Men da kan det føre til at spillere som ellers kunne vært på banen og trent, heller vil satse på jakting på hunner i klubben. Dette gjør at laget totalt sett trener mindre, og det kan også redusere tilstanden hos den enkelte oldboysspiller.

- Det kan også føre til at det blir flere spillere som skal dele på den totale spilletiden. Da blir det nødvendigvis mindre spilletid per spiller, eller noen oldboysspillere må spise mat som inneholder mindre næring. I områder der matlagingen er dårlig, eller oldboysbestanden for stor, vil det føre til at oldboysspilleren blir gående sulten. Bestandskondisjonen, eller tilstanden til oldboysspillerne på et lag, går ned, sier Meland.

Geografiske forskjeller

Han peker på at Frisk Asker i større grad enn andre klubber har klart å bevare en produktiv oldboysstamme, til tross for vektene på spillerne.

- I Frisk Asker ser vi at klubbens bestand av kalver og ungdyr vokser betydelig raskere enn i resten av Oslo Fotballkrets, sier Meland.

Vekst blant unge er et godt mål på at kondisjonen i oldboysstamma er god, forklarer han.

Forvaltes av lagledelsen

Selv om noen oldboysspillere i Frisk Asker blir skadet av husdyr, biler, tog, tørrkoking, blir syke eller dør naturlig, så blir 90% av alle oldboysspillerne i Frisk Asker skada under kamp.

- Lagledelsens forhold til oppvarming i forvaltninga er sannsynligvis et forbedringsområde, og viktigheten av bruttostørrelsen på bestanden er noe den bør ta inn over seg, sier Meland.

Konsulenten peker på at Frisk Asker har hatt et bevisst forhold til forvaltning av sine eldste fotballspillere i mange år, og mener Frisk Asker er i toppen i OFKs oldboysforvaltning.

- Det skyldes mye kunnskap om oldboysen i klubben, men først og fremst at Frisk har en kultur for oldboysfotball. Det er veldig mange gamlinger som liker å spille fotball, og spillerne i Frisk er egentlig veldig lojale overfor de føringene som legges, sier han.

- Meninga med livet

Men selv om man vet mye om hvilke faktorer som spiller inn på oldboysspillerens kondisjon, er oldboysforvaltning stadig oppe til debatt.

- For mange så er oldboysfotballen selve meninga med livet, sier Erling Johan Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for oldboys- og naturforskning, NIONA.

- Noe skyldes nok lokale forskjeller i klubbene, og hvilke ønsker man har for bestandsutviklinga. Skal man ha flere oldboyslag, færre oldboyslag, eller samme bestandsstørrelse som i dag, sier Solberg.

Han peker også på den sterke kulturen for oldboysfotball som en årsak til ulike forvaltningsgrep.

- I mange klubber satser man på voksne, produktive hunndyr. Disse produserer kalver, og behandles de godt vil produksjonen i klubben opprettholdes.

Lagledelsen gjør det vanskelig for seg selv

Mange lag gjør lokale grep for å forvalte spillerstammen. De har ofte i praksis en grense på hvor gammal en spiller kan bli før han må legge opp, hvor mye en ny spiller kan veie og flere andre begrensninger.

Vilt- og oldboyskonsulent i NJOF, Webjørn Svendsen mener lagledere kan gjøre det vanskelig for seg selv, med detaljregulering og spillesystemer.

- Kompliserer man spillet og overregulerer oldboysspillere, betyr det at spilleren må tenke før han skyter, sier Svendsen.

Han mener oldboysspillere ikke egentlig mener å ikke være lojale ovenfor det lagledelsen har bestemt, men hvis de er i tvil, så blir det løsnet skudd.

- Man skal aldri angre på et skudd man ikke har avfyrt, det er en viktig regel (??? Red anm).

Han får støtte av Erling Johan Solberg, som ikke ser bort ifra at oldboysforvaltninga i mange klubber har blitt for detaljregulert.

- I mange klubber ser man at oldboysvektene går ned, samtidig som spillerstallen reduseres. Det gjør jo at kondisjonen til lagene som helhet ikke blir noe bedre, sier Solberg.

Samtidig kan det sitte langt inne for mange oldboysavdelinger å redusere antall lag så langt ned at spillerne får større overskudd. For om man har reduksjon i spillerstallen år etter år, vil det til slutt bli vanskeligere å stille lag.

- Det er nok en del lagledere som heller vil ha mange oldboysspillere i dårlig kondisjon, enn få spillere i kjempegod kondisjon, og risikere å gå dagevis på jakt uten å se en eneste spiller, sier Solberg.

Aldri noen fasit

Temaet oldboysforvaltning skaper engasjement, noe som er positivt, mener Svendsen i Jeger- og oldboysforbundet.

- Det viser at folk bryr seg om oldboysfotball og oldboysen. Engasjement fører til utvikling, noe som er viktig på et så dynamisk felt som oldboysfotball, mener han.

 

...

Så da så.

 

 

 

Share |

Kommentarer:

Post en kommentar:Hva er elleve pluss åtte?

Frisk Asker - Covid 19-19 - 17.03.2021 8:41
FAOs sommerkrim - 29.04.2020 12:32
FAO med kupp på overgangsmarkedet! - 30.07.2019 19:24
Dag ansatt som fast lagleder på Frisk Asker M33 - 29.07.2019 12:28
Askermesterskapet i oldboysfotball - 07.05.2019 16:49
Frisk Asker OldGIRLS! - 05.04.2019 14:14
Know your enemy - 01.02.2019 16:46
Pass på liten og på stor - 21.09.2018 15:21
Nedrykk! - 14.09.2018 14:40
Lukten av gull! - 07.09.2018 22:27


. . . . . . . . . . . .